Hur är det att läsa till sjuksköterska?

Innehållsförteckning

Hur är det att läsa till sjuksköterska?

Hur är det att läsa till sjuksköterska?

Grundutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen. Under sjuksköterskeprogrammet varvas teoretiska delar med verksamhetsförlagd utbildning, dvs. ... För att kunna arbeta som sjuksköterska efter slutförd utbildning måste du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Kan man gå från sjuksköterska till läkare?

Hej, Sjuksköterskor har ingen fördel när man ska plugga vidare till läkare. Alla som vill bli läkare måste gå läkarprogrammet som är 5,5 år lång. Behörigheten där är grundläggande behörighet, fysik 2, kemi 2, biologi 2 och matte 4.

Hur lång tid tar det att läsa till sjuksköterska?

Du kan välja att jobba inom äldrevård eller inom primärvården, och du kan också läsa vidare för att bli specialistsjuksköterska. Hur lång är utbildningen? Grundutbildningen för sjuksköterskor är tre års heltidsstudier på universitetsnivå, du läser programmet inom hälsovetenskaper, med huvudområde omvårdnadsvetenskap.

Vad kan man plugga efter sjuksköterska?

Vi erbjuder två specialistutbildningar, som du kan söka till när du arbetat som legitimerad sjuksköterska i minst ett år.

  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska.
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre.
  • Masterprogram Integrerad hälsovetenskap.

Kan en läkare bli barnmorska?

Barnmorskor är vidareutbildade sjuksköterskor medan gynekologer är läkare som specialiserat sig på gynekologi. För att bli barnmorska måste man läsa Sjuksköterskeprogrammet (3 år), jobba som sjuksköterska i ett år och sedan gå Barnmorskeprogrammet (1,5 år).

Vad är skillnaden på sjuksköterska och läkare?

Läkaren har ansvar för medicinsk diagnostik och medicinsk behandling, medan sjuksköterskan har motsvarande ansvar för omvårdnaden, vilket bland annat innebär att patienten ur ett holistiskt perspektiv ska bli så väl omhändertagen som möjligt.

Kan man läsa till sjuksköterska på halvfart?

Javisst, här hittar du en lista på sjuksköterskeutbildningar som dessutom är på distans. Sjuksköterskeprogrammet kräver Grundläggande behörighet från gymnasiet samt: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Vad kan man göra som sjuksköterska?

Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser. Exempel på dessa är sjukhus, olika vårdmottagningar, vårdcentraler och vårdavdelningar. De flesta arbetsgivarna finns inom kommun och landsting, men antalet privata arbetsgivare ökar. Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete.

Relaterade inlägg: