Vad betyder oberoende moderat?

Innehållsförteckning

Vad betyder oberoende moderat?

Vad betyder oberoende moderat?

År 1910 blev tidningen högerns (nuvarande moderaterna) tidning; sedan 1977 är den obundet moderat, "vilket innebär en blandning av liberalkonservativa idéer i marknadsekonomisk riktning".

Vilken politisk färg har de flesta tidningar i Sverige?

Listan är fortsatt mycket inkomplett och håller på att uppdateras.

Vad innebär oberoende socialdemokratisk?

Oberoende liberal är en term som främst används för att placera tidningars ledarsidor på en politisk höger–vänster-skala. Andra sådana termer är liberal, borgerlig, centerpartistisk, socialdemokratisk etc. Några exempel på tidningar som kallar sig oberoende liberala: Alingsås Tidning.

Vem står bakom dagens nyheter?

Tidningen grundades 1864 av Rudolf Wall och utges i hela landet men med fokus på Stockholm. DN:s ledarsida betecknade sig från 1973 som oberoende men har sedan 1998 övergått till beteckningen oberoende liberal. DN har sedan 1909, då Karl Otto Bonnier förvärvade aktiemajoriteten, ingått i Bonnierkoncernen.

Vilka tidningar är morgontidningar?

I Sverige har vi sedan många långa år två stycken stora nationella dagstidningar, nämligen Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dagstidningar kallas ibland också för morgontidningar, och i många år har Dagens Nyheter varit Sveriges största morgon- eller dagstidning, beroende på vad man väljer att kalla det.

Vilka är Sveriges största morgontidningar?

De största svenska dagstidningarna Oberoende liberala Dagens Nyheter (347 000 ex) och obundet moderata Svenska Dagbladet (193 500 exemplar) är båda morgontidningar i Stockholm. Dagens Industri, med i huvudsak ekonomiska nyheter, hade 2007 en upplaga på 118 000.

Vilken tidning är socialdemokratisk?

Social-Demokraten (1885–1942), och senare med namnet Morgon-Tidningen (1942–1958), var en dagstidning i Stockholm, som gavs ut från den 25 september 1885 till den 28 oktober 1958. Tidningen grundades av August Palm och företrädde socialdemokratiska åsikter.

Vilka tidningar ägs av Bonniers?

Svenska dagstidningar som ägs av Bonnier Newspapers.

  • Dagens industri.
  • Dagens Nyheter.
  • Expressen.
  • Göteborgs-Tidningen.
  • Helsingborgs Dagblad.
  • Kvällsposten.
  • Lokaltidningen.
  • Sydsvenskan.

Vem står bakom Aftonbladet?

Aftonbladet ägs av den norska mediekoncernen Schibsted Media Group till 91 procent och Landsorganisationen i Sverige (LO) till 9 procent. Ägarandelarna är gällande sedan 2009.

Vad var Dagens Nyheter som dagstidning först med i Sverige?

1864, DN föds Dagen före julafton 1864 skakades den sömniga tidningsmarknaden i Stockholm av en mindre jordbävning, inte så kännbar att den störde stadens julfrid men den skulle få följdverkningar. Orsaken var en ny dagstidning, Dagens Nyheter.

Relaterade inlägg: