Vad betyder arkeologer?

Innehållsförteckning

Vad betyder arkeologer?

Vad betyder arkeologer?

En arkeolog är en person som arbetar med arkeologi, det vill säga en som studerar förflutna samhällen genom deras materiella rester. (Historia är studiet av människans förflutna genom texter och bilder.) Yrket består ofta i att utföra och dokumentera utgrävningar för att sedan analysera fynden.

Vad letar en arkeolog efter?

Men det vi letar efter är alltså sådant som hjälper oss till svar och det kan vara allt möjligt från husgrunder, trasiga föremål, olika slags jordlager, mikroskopiska spår av frukter och fröer, djurben, för att bara nämna några.

Vad söker en arkeolog?

Arkeologi är studiet av djuren och människans materiella kultur, alltså studiet av deras lämningar eller artefakter. Numera finns även historisk arkeologi eller medeltidsarkeologi som är studiet av materiell kultur under historisk tid.

Vad betyder arkeologiska fynd?

Vid arkeologiska undersökningar påträffas ofta fornfynd. Fornfynd kan också hittas i samband med markarbeten av en slump. Fynden är ett viktigt källmaterial som kan berätta om platsens historia. ... Arkeologerna gör en bedömning av vad fyndet är för något, vilket material det är tillverkat av och hur gammalt föremålet är.

Varför arkeologi?

Tillsammans med andra kulturmiljöer utgör de landskapets tidsdimension som ger människor möjligheten att uppleva och förstå hur samhället har vuxit fram. Fornlämningarna kan också sägas vara ett historiskt arkiv. Genom arkeologiska undersökningar (utgrävningar) får vi ny historisk kunskap.

Vad är en arkeolog barn?

Vet ni vad en arkeolog gör? De gräver bland annat upp gamla saker ur marken och tar reda på mer om historien med hjälp av det som de hittat. Arkeologi är lite som att lösa gåtor eller lägga pussel.

Vad krävs det för att bli arkeolog?

blir du arkeolog För dig som vill bli arkeolog är det viktigt att du väljer ett högskoleförberedande gymnasieprogram, eftersom arkeologer utbildas inom högskolan. Kandidatexamen omfattar tre år och minst hälften av utbildningen ska bestå av huvudämnet arkeologi.

Vem betalar en arkeologisk utgrävning?

Ansökan leder oftast till att länsstyrelsen beslutar att göra en arkeologisk undersökning. Om inte markägaren kan bevisa att man helt saknar tidigare vetskap om fornlämningen är det markägaren som blir kostnadsansvarig för utgrävningen.

Vad är skillnaden på arkeologi och historia?

Det finns olika sätt att arbeta på för att ta reda på information om historien. Man kan till exempel arbeta som arkeolog eller som historiker. Ordet historia är grekiska och betyder både berättelse och undersökning. Ordet arkeologi kommer av grekiskans arkhaios som betyder gammal och logia som betyder lära.

Vilka ämnen behöver man för att bli arkeolog?

Arkeologer utbildas inom högskolan. Kandidatexamen omfattar tre år och ska till minst hälften bestå av huvudämnet arkeologi. För magisterexamen krävs fyra år med minst hälften i arkeologi. Huvudämnet kombineras med andra kulturvetenskapliga ämnen eller med natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen.

Relaterade inlägg: