Vad är Arcus medicin?

Innehållsförteckning

Vad är Arcus medicin?

Vad är Arcus medicin?

bågformig struktur: a. aortae aortabågen.

Vad är Arcus anatomi?

Okbensbåge (latin: arcus zygomaticus) är ett parigt, bågformat benutskott på kraniets sidor. Den utgörs huvudsakligen av okbenets processus temporale och sträcker sig mellan tinningbenet (os temporale) och okbenet (corpus zygomaticus). ... Den uppåtriktade ytan är avlång och tunn och utgör fäste för fascia temporalis.

Vad är en Ledfasett?

Bågens insida är konkav och försedd med en rund eller oval ledfasett (fovea dentis) som artikulerar mot tappkotans cylinderformade utskott (dens axis). Den övre och under kanten utgör fäste för det främre atlantooccipitalmembranet och det främre atlantoaxialligamentet.

Vad är Aortabågen?

Aorta omfattar i thorax den första delen från hjärtat (aorta ascendens), aortabågen (arcus aortae) från vilken hals-/armkärlen avgår samt delen från bågen ned till diafragma (aorta descendens). Aorta fortsätter sedan genom buken innan den i höjd med naveln delar sig i två grenar till bäcken och ben.

Vad menas med febril?

Febril betyder i stort sett samma sak som hektisk.

Relaterade inlägg: