Vad innebär det att motorn går på tomgång?

Innehållsförteckning

Vad innebär det att motorn går på tomgång?

Vad innebär det att motorn går på tomgång?

Tomgång kallas det låga varvtalet en förbränningsmotor ligger vid då den är igång men inte används. Tomgången varierar från motor till motor, en lastbilsmotor kan till exempel ligga på cirka 600 varv/minuten medan en Formel 1-motor kan ligga vid cirka 1 200.

Varför ska man inte kör på tomgång?

Att köra in en motor på tomgång är inte möjligt. Denna metod kan leda till allvarligt slitage eller skador på motorn. Problem som är förknippade med inkörning på tomgång: Det låga motorvarvtalet innebär att oljepumpen genererar för lite tryck och ger inte tillräckligt med olja till smörjpunkterna i motorn.

Hur länge kan man ha bilen på tomgång?

Att ha bilentomgång ger onödiga utsläpp och kan orsaka hälsobesvär. Därför får du inte låta ditt motorfordon gå på tomgång mer än 1 minut. Regeln finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Är det bra att Varmköra?

Risk fanns att oljepumpen kaviterade (sög luft) om motorn varvades för högt när den var kall. Biltillverkare kunde då föreskriva tio minuters varmkörning vintertid. Med moderna lättflytande motoroljor är detta inte längre nödvändigt. Man kan börja köra omgående men bör inte belasta motorn fullt omedelbart.

Är tomgång bra för miljön?

Tomgångskörning orsakar mycket avgaser och föroreningar, vilket varken är bra för vår hälsa eller miljö. Inom tätorter råder ofta ett förbud mot tomgångskörning över en en minut, just för att slippa onödiga utsläpp.

Hur länge får man ha bilen på tomgång?

Enligt regler i miljöbalken får du endast stå stilla med ditt motordrivna fordon med motorn igång på tomgångskörning i högst 1 minut.

Vilken är den främsta orsaken till att man inte ska ha motorn igång när man står stilla?

Vilken är den främsta orsaken till att du inte bör ha motorn igång i onödan när du står stilla? Buller ökar. ... Motorn förstörs, då oljan inte smörjer som den ska när bilen står stilla. Att ha fordonet på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär.

Hur länge får lastbil stå på tomgång?

Enligt regler i miljöbalken får du endast stå stilla med ditt motordrivna fordon med motorn igång på tomgångskörning i högst 1 minut.

Hur mycket diesel drar en bil på tomgång?

I Vi Bilägare har jag sett uppgift på att bilar drar ca 1/2 liter per timme på tomgång. Det stämmer bra med "min" firmabil, en VW Caddy diesel som indikerar 0,6 liter per timme.

Relaterade inlägg: