Hur opererar man grå starr?

Innehållsförteckning

Hur opererar man grå starr?

Hur opererar man grå starr?

När man opereras för grå starr avlägsnas den grumliga linsen från ögat och ersätts med en konstgjord lins. Bakom linsen kvarlämnas en kapsel, som ett stöd för den konstgjorda linsen. Denna kapsel kan bli grumlig, så kallad efterstarr, på samma sätt som linsen blir grumlig när man får grå starr.

Hur fort utvecklas grå starr?

Det varierar hur snabbt sjukdomen utvecklas Det varierar hur snabbt det går. En del kan få mycket dålig syn på några månader medan synen hos andra försämras långsamt, ibland över flera år. Du får oftast grå starr på båda ögonen, men i olika takt.

Hur många får grå starr?

Sjukdomen förekommer oftast i högre åldrar, även om det kan uppkomma också hos yngre. Bland personer över 80 år är det fler än 70% som får grå starr. Utöver hög ålder är andra möjliga orsaker rökning, ögonskador, svår diabetes, vitaminbrist eller långvarig kortisonbehandling.

Kan man förhindra grå starr?

Rikligt alkoholbruk, rökning och övervikt kan göra att starr utvecklas snabbare, och diabetes har också konstaterats öka risken. Andra faktorer är exponering för solljus och ögonskador. Trots att man känner till riskfaktorer har man inte hittat någon behandling som förebygger utvecklingen av grå starr.

Vad kostar det att operera grå starr?

Landsting som erbjuder fritt vårdval Utöver landstingsfinansiering ger vi dig möjligheten att själv finansiera din gråstarroperation privat. Kostnaden är 13.000 kr per öga.

Kan man operera grå starr med laser?

Efterstarr är ganska vanligt, cirka 20 % som opereras för grå starr bildar efterstarr. Det kan uppkomma strax efter ingreppet, men oftast dröjer det något till några år innan symtomen visar sig. Efterstarr behandlas enkelt med en speciell laser, YAG-laser, och är klart på några minuter.

Kan man bromsa grå starr?

C-vitamin kan minska risken, men för hög nivå ger omvänd effekt. Kvinnans eget östrogen har en bromsande effekt, men i tablettform kan hormonet istället påskynda sjukdomen. För att förebygga gråstarr rekommenderas mycket frukt och grönsaker och daglig motion.

Kan optiker se gråstarr?

Behandling av katarakt (grå starr) Grå starr kan upptäckas genom en synundersökning hos din lokala optiker. Hos Synoptik gör vi alltid en utökad synundersökning där även synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering ingår.

Kan man få grå starr flera gånger?

Efterstarr är den vanligaste komplikationen efter operation av grå starr. Upp till en tiondel av alla som opereras behöver behandling för efterstarr någon gång under en femårsperiod efter operationen.

Måste man operera grå starr?

Diagnosen grå starr innebär inte automatiskt att du måste opereras. Eftersom sjukdomen ofta utvecklas långsamt bedömer läkaren och du gemensamt hur försämringen av synen påverkar ditt dagliga liv och om det är dags för operation.

Relaterade inlägg: