Vad räknas som friskvård?

Innehållsförteckning

Vad räknas som friskvård?

Vad räknas som friskvård?

Friskvård är till för att må bättre och undvika sjukdomar. Arbetsgivaren kan göra avdrag för motion, kostråd, massage och andra hälsoinsatser för anställda. Allt fler arbetsplatser har tillgång till träningslokaler. Det blir vanligare att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning, gratis frukt och fria läkarbesök.

Får man friskvårdsbidrag när man är timanställd?

Erbjudandet kan dock differentieras beroende på anställningens sysselsättningsgrad, om anställningen är tidsbegränsad eller för timanställda som enbart arbetar vid vissa tillfällen.

Kan man bli återbetalningsskyldig för friskvård?

Om du skulle ha arbetat hela året och har tagit ut hela friskvårdsbidraget på 2 000 kronor, men efter exempelvis sex månader slutar din anställning – blir manåterbetalningsskyldig? Nej, Göteborgs universitet har som praxis att inte kräva återbetalning av friskvårdsbidraget.

Vad kan man köpa för friskvårdsbidrag?

10 roliga aktiviteter att använda ditt friskvårdsbidrag till

 • Friskvårdsbidrag – Golf.
 • Friskvårdsbidrag – Massage, naprapat, kiropraktor.
 • Friskvårdsbidrag – Skidor, utförsåkning, liftkort.
 • Friskvårdsbidrag – Ridning.
 • Friskvårdsbidrag – Gymkort.
 • Friskvårdsbidrag – Personlig tränare.
 • Friskvårdsbidrag – Yoga.

Är padel friskvård?

Friskvård på upp till 5000 kr/person och år är avdragsgillt för arbetsgivaren och förmånsfritt för arbetstagaren. Padel är en av många aktiviteter som klassas som friskvård, dvs. är hälsofrämjande (fysisk aktivitet).

Vad får man göra på Friskvårdstimmen?

Friskvårdstimme. Alla medarbetare medges en friskvårdstimme i veckan för motion och/eller annan friskvård utan löneavdrag. Du kan bara använda friskvårdstimmen under arbetstid. Du kan använda den när som helst under dagen under förutsättning att verksamheten tillåter det.

Får man friskvårdsbidrag som vikarie?

Det finns ingen lagstadgad rättighet till friskvårdsbidrag eller företagsrabatter. Detta innebär att den anställda inte heller kan kräva dessa förmåner. ... 44 framgår dock att en förutsättning för att en friskvårdsförmån ska vara skattefri är att den riktar sig till samtliga anställda oberoende av anställningsform.

Har man rätt till friskvård?

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att bidra med friskvårdspengar, men någon form av hälsobefrämjande åtgärd är vanligt. En generell summa finns inte. Det finns ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för dig som anställd) att erbjuda friskvårdsförmåner.

Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?

 • Friskvårdsbidrag 2020 – allt du behöver veta. Mimmi Rito2019-12-20. Friskvårdsbidraget är en av flera förmåner som du som arbetsgivare kan erbjuda dina medarbetare. Syftet är att öka kollegornas välmående och företagets attraktionskraft på en arbetsmarknad där konkurrensen om rätt kompetens blir allt tuffare.

Vad är friskvårdsbidrag?

 • Vad är friskvårdsbidrag? Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

När ska friskvårdsbidrag beskattas?

 • Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

 • Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.

Relaterade inlägg: