Vad innebär det att vara nationell minoritet?

Innehållsförteckning

Vad innebär det att vara nationell minoritet?

Vad innebär det att vara nationell minoritet?

De nationella minoriteterna är ofta en ursprungsbefolkning i landet, men har inte erhållit urbefolkningsstatus, utan är kategoriserade som minoritetsbefolkning inom en nation. I Europa räknar man även med romer och judar, som invandrat för hundratals år sedan.

Vad är syftet med den svenska språklagen?

Lagens innehåll och syfte 2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.

Varför har samiska blivit ett minoritetsspråk?

Samtidigt ratificerades Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels eller minoritetsspråk. Detta resulterade i en språklag för samiska som började gälla år 2000 inom de fyra nordligaste inlandskommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog.

Relaterade inlägg: