När gäller inte försörjningskravet?

Innehållsförteckning

När gäller inte försörjningskravet?

När gäller inte försörjningskravet?

Undantag från försörjningskravet Försörjningskravet gäller inte om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande och om dina familjemedlemmar ansöker inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd eller skyddsstatus.

Vilken inkomst krävs för permanent uppehållstillstånd?

Kronofogdemyndigheten räknar varje år ut ett nytt normalbelopp. Normalbeloppet för 20 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Migrationsverket räknar med normalbeloppet för en ensamstående vuxen eftersom det bara krävs att du kan försörja dig själv för att få permanent uppehållstillstånd.

Vad brukar de fråga på Migrationsverket?

Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du skickade in med din ansökan. Även barn som ansöker ska följa med. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om din relation till personen i Sverige. Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort.

Vad krävs för anhöriginvandring?

För att en ansökan om uppehållstillstånd ska kunna beviljas måste försörjningskravet vara uppfyllt. Den som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och den familjemedlem som ansöker om uppehållstillstånd samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i, se 9 §.

Hur länge gäller försörjningskrav?

Försörjningskravet ska vara uppfyllt när Migrationsverket bedömer ansökan om uppehållstillstånd. Kravet på försörjning innebär att din inkomst både ska vara tillräckligt hög och varaktig. Som huvudregel är en inkomst varaktig om den sträcker sig över ett år från tidpunkten då Migrationsverket bedömer ansökan.

Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige?

För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd ska du ha haft uppehållstillstånd för forskning i minst fyra år under en sjuårsperiod. Om det behövs kan även tid med uppehållstillstånd för arbete eller forskarstudier inräknas.

Vilka har rätt till permanent uppehållstillstånd?

När du har haft uppehållstillstånd i minst tre år kan du få permanent uppehållstillstånd. Eftersom uppehållstillstånd generellt beviljas för två år i taget, och du bara kan få permanent uppehållstillstånd när du ansöker om förlängning, kan du vanligtvis ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år.

Vad har Migrationsverket för uppgift?

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende.

Vilka jobbar på Migrationsverket?

De flesta som jobbar här har en akademisk utbildning. Många är jurister, samhällsvetare eller beteendevetare. Oavsett om du söker dig till oss direkt efter avslutad utbildning – eller som ett led i din karriärutveckling – erbjuder Migrationsverket ett arbete där du gör skillnad för många.

Vad krävs för uppehållstillstånd i Sverige?

Uppehållstillstånd beviljas till den som bedöms vara flykting enligt FN-konventionen eller alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler. Varje år får ett antal flyktingar möjlighet att flytta till Sverige genom den svenska flyktingkvoten.

Relaterade inlägg: