Kan man ångra ett köp?

Innehållsförteckning

Kan man ångra ett köp?

Kan man ångra ett köp?

Konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, men det finns vissa undantag. Om du säljer en vara börjar ångerfristen gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. Om du säljer en tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter att avtalet ingåtts.

Vad gäller vid köp av privatperson?

Köp mellan privatpersoner

  • När du köper något av, eller säljer något till, en annan privatperson är det köplagen som gäller. Köplagen ger inte en köpare lika bra skydd som konsumentlagstiftningen.
  • Köplagen är inte tvingande. Det betyder att en köpare och en säljare kan skriva ett avtal som gäller i stället för lagen.

Vad gäller köplagen?

När gäller köplagen? Alla köp av varor mellan privatpersoner, det vill säga när du köper något av eller säljer något till en annan privatperson. Med varor menas lös egendom som till exempel bilar, kläder, vitvaror och möbler. När ett företag säljer varor till ett annat företag.

Kan man ångra ett köp på Blocket?

När du köper tjänster av ett företag via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att använda Blocketpaketet frånsäger sig Köpare och Säljare ångerrätt gentemot Blocket med anledning av avtalet mellan Köpare och Säljare om att köpa respektive sälja varan med Blocketpaketet.

Kan man ångra gymkort?

Har du tecknat medlemskapet på plats på gymmet har du ingen ångerrätt enligt lag. Har du däremot köpt ett gymkort på nätet har du ångerrätt i 14 dagar. Ett medlemskap kan även innebära till exempel 10-kort, månadskort eller terminskort.

Kan man ångra ett mobilabonnemang?

Ett abonnemang kan du normalt ångra inom 14 dagar räknat från dagen efter du ingick avtalet. En vara (till exempel telefon, dator, surfplatta) kan du ångra inom 14 dagar räknat från dagen efter du tagit emot varan.

Vad gäller vid köp av begagnade varor?

Begagnade varor ska som alla andra varor stämma överens med det ni avtalat om. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med avtalet.

Är det ångerrätt på Tradera?

Som företagare på Tradera är du skyldig att erbjuda samt informera dina köpare 14 dagars ångerrätt oavsett ordervärde, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. ... Köparen har rätt att ångra köpet, skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka utan dröjsmål.

Vilka lagar gäller vid köp mellan två privatpersoner eller två näringsidkare?

Köplagen gäller vid köp av varor privatpersoner emellan eller näringsidkare emellan. Enligt Köplagen § 2 andra meningen är lagen däremot inte tillämplig vid avtal om uppförande av byggnad. Det rör sig mer om köp av en tjänst än köp av en vara i det här fallet.

Vad gäller e handelslagen?

E-handelslagen skyddar dig när du handlar produkter på nätet. Den ställer krav på vad företaget måste informera dig om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när du gör en beställning.

Kan konsumenten få häva ett köp?

  • Om du inte avhjälper felet eller levererar en ny vara kan konsumenten kräva att få häva köpet. Att häva ett köp innebär att du betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan. Konsumenten behöver inte acceptera ett tillgodokvitto.

Har ni rätt att häva ert köp?

  • När en vara är felaktig har man rätt att reklamera varan och kräva vissa påföljder av säljaren. Hävning är en av dem, men det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att ni ska ha rätt att häva ert köp: - Avhjälpande eller omleverans är inte aktuellt, kan inte ske inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för er.

Vad är ett krav för att ett köp ska hävas?

  • Ytterligare ett krav för att ett köp ska få hävas är att det ska vara av väsentlig betydelse för dig, vilket följer av 29 § KköpL. Just vad som är av väsentlig betydelse ska bedömas i fall till fall och att soffan blir nopprig tror jag inte skulle kunna ses som av väsentlig betydelse.

Relaterade inlägg: