Vad betyder att en källa är oberoende?

Innehållsförteckning

Vad betyder att en källa är oberoende?

Vad betyder att en källa är oberoende?

Att källorna är oberoende av varandra betyder att deras information inte uteslutande söker stöd för sina påståenden genom att bara referera till varandra, utan att var och en av källorna söker stöd i egen forskning och egna källor. ... Sekundärkällor återger informationen från primärkällan.

När en källa är beroende?

beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor. Dokument, bilder och föremål kan vara historiska förstahandskällor eller primärkällor.

Har man som källa?

Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan (vilken kunskap personen har), när källan tillkom, varför (om personen är neutral), och om uppgifterna kan kontrolleras och samstämmer med andra oberoende källor.

Vilka ligger bakom NE?

Bakom innehållet i Nationalencyklopedin står NE:s sakkunniga redaktion som tillsammans med ett stort nätverk ämnesexperter författar, bearbetar och uppdaterar uppslagsverkets artiklar.

Relaterade inlägg: