Vad innebär analgetika via intravenös tillförsel med Patientkontrollerad bolus PCA )?

Innehållsförteckning

Vad innebär analgetika via intravenös tillförsel med Patientkontrollerad bolus PCA )?

Vad innebär analgetika via intravenös tillförsel med Patientkontrollerad bolus PCA )?

Patientkontrollerad intravenös smärtbehandling (PCA) En metod är PCA som innebär att patienten själv administrerar opioidläkemedel intravenöst via en programmerbar pump. Syftet med tekniken är patienten ska styra sin smärtlindring och direkt kunna få läkemedel vid upplevd smärta.

Hur fungerar en Smärtpump?

Smärtpumpen har en behållare med läkemedel, som förs via en slang till en mjuk nål (plast) som fästs på huden (ofta buken). Studien avser att undersöka vilka läkemedel och vilka doser som ger bäst effekt, för att uppnå bästa möjliga smärtlindring, med så få biverkningar som möjligt.

Vilka frågor bör ingå i en Smärtanalys?

Skattning av smärtintensitet är endast en del av en komplett smärtanalys vilken ger svar på frågorna:

 • Intensitet - hur ont gör det?
 • Lokalisation - var gör det ont?
 • Varaktighet - när gör det ont?
 • Karaktär - på vilket sätt gör det ont?
BE

När morfin inte hjälper?

Metadon har egenskaper som andra smärtmediciner inte har. Ibland har det god effekt, framförallt hos patienter som inte är hjälpta av »vanligt« morfin. Det tar några dagar innan man kan utvärdera effekten.

Vad gör värktabletter?

När vi får ont någonstans bildar kroppen prostaglandiner. Dessa ökar bland annat vår känslighet för smärta. Perifert verkande värktabletter hämmar denna produktion av prostaglandiner, vilket dämpar själva smärtupplevelsen. Perifera värktabletter verkar även ofta febernedsättande och antiinflammatoriskt.

Vad är Läkemedelspumpar?

I livets slutskede är det vanligt att olika symtomlindrande läkemedel behövs. För att optimera patients symtomlindring och erhålla ett jämnare flöde av medicineringen kan läkemedelspump – en batteridriven infusionspump – användas och doseras µl/h. Informera berörda att höra av sig vid rodnad, ödem, smärta etc.

Är OxyNorm långtidsverkande?

Maximal effekt nås efter cirka 3 timmar och effekten uppges hålla i sig upp till 12 timmar. Med OxyNorm nås smärtstillande effekt snabbare, ofta inom 15–20 minuter, med full effekt cirka en timme efter intaget. Varaktigheten är upp till 6 timmar.

Hur lång tid tar det för morfin att verka?

Morfin har en låg fettlöslighet, och det betyder att det tar ganska lång tid för morfin att passera över blod-hjärnbarriären in i centrala nervsystemet. Det tar upp till 20 minu- ter innan en intravenös eller subkutan injektion har full effekt för patienten.

Vad ingår i Smärtanamnes?

Smärtanamnes (När? Var? Hur?)

 • Debut (akut, smygande)
 • Duration (inkl. tidigare episoder)
 • Smärtlokalisation.
 • Utstrålning (t.ex. rygg, skuldra, se Smärtlokalisation)
 • Intervall (tydliga intervall talar för ileus, ibland extrauterin graviditet)
 • Smärtkaraktäristika (ex kramp, molande)
 • Förvärrande faktorer. Rörelse (vid t.ex.

Vad ingår i en Smärtanalys?

Grunden i en smärtanalys är att få en somatisk diagnos och ta ställning till om patienten är färdigutredd. Man bör avgöra vilken typ av smärta det är fråga om, då det påverkar behandlingsvalet. Att återställa patientens basala hälsa är det primära.

Relaterade inlägg: