Vad är Reductil?

Innehållsförteckning

Vad är Reductil?

Vad är Reductil?

Reductil (sibutramin) hjälper överviktig att gå ner i vikt bland annat genom att det minska aptiten. Men preparatet har visat sig ge väldigt olika effekt hos olika personer. En forskargrupp vid Mayokliniken i Arizona har därför undersökt om det finns någon genetisk förklaring till skillnaden mellan individer.

Är det olagligt att sälja Reductil?

Det teratogena A-vitaminderivatet isotretinoin (Roaccutan) mot akne är ett exempel. Det är också möjligt att handla indragna läkemedel. Sibutramin (Reductil), ett läkemedel mot övervikt, drogs in från marknaden 2010 på grund av risker för hjärt-kärlsjukdom.

Vilka mediciner går man ner i vikt av?

Det finns i nuläget tre receptbelagda läkemedel tillgängligt på den svenska marknaden. Orlistat (Xenical), liraglutid (Saxenda) och bupropion/naltrexon (Mysimba) är indicerade vid fetma (BMI ≥ 30 kg/m2) och vid övervikt (BMI ≥ 27 kg/m2) vid samtidig komplicerande sjukdom eller förhöjd kardiovaskulär risk.

Är Reductil farligt?

De skriver att de patienter som sannolikt använder Reductil i klinisk praxis ofta har en risk för ökad kardiovaskulära händelser. Därför är risken att ha preparatet kvar på marknaden för stor.

Vad gör Mysimba?

Mysimba (naltrexon, bupropion) ger viktreduktion genom påverkan på hjärnans aptitreglering, en verkningsmekanism som skiljer sig från befintliga läkemedel vid övervikt/fetma. Behandlingseffekten är måttlig men i nivå med tidigare viktreducerande läkemedel.

Hur använder man Xenical?

Vad Xenical är och vad det används för Det verkar i ditt matsmältningssystem och blockerar ungefär en tredjedel av fettet i maten du äter från att tas upp av tarmen. Xenical binder till enzymer i ditt matsmältningssystem (lipaser) och blockerar dem från att bryta ner en del av fettet du har ätit under din måltid.

Vilken antidepressiv medicin går man inte upp i vikt av?

Antidepressiva läkemedel Behandling med mirtazapin respektive tricykliska antidepressiva såsom amitriptylin kan ge viktuppgång [1,3]. Mekanismen för detta är delvis okänd, men ökad aptit bedöms spela en roll i båda fallen [3]. SSRI-behandling förefaller ge mindre risk för viktuppgång [3].

Kan man gå ner i vikt av citalopram?

Författarna har därefter utgått från effekten på kroppsvikten av citalopram, ett av de vanligaste SSRI-preparaten, och jämfört övriga läkemedel med detta. I genomsnitt gick citalopram-behandlade upp 1,3 kilo i vikt, men spridningen var stor (standardavvikelse 4 kilo).

Vad kan man köpa Efedrin?

Efedrin är sedan 1/9 2005 läkemedelsklassat i Sverige vilket innebär att det är olagligt att sälja kosttillskott som innehåller efedrin. Efedrin får alltså endast finnas i registrerade läkemedel.

Är Mysimba farligt?

Om du känner dig deprimerad, har självmordstankar, tidigare har haft självmordstankar eller några andra psykiska besvär ska du informera din läkare innan du tar detta läkemedel. Mysimba kan orsaka krampanfall hos upp till patienter (se även avsnitt 4).

Relaterade inlägg: