Vad betyder ABT släktforskning?

Innehållsförteckning

Vad betyder ABT släktforskning?

Vad betyder ABT släktforskning?

Abs står för ”absolverad”. Det innebär att personen i fråga fått syndernas förlåtelse. Kvinnor som fött barn utanför äktenskapet fick absolvera i kyrkan och inför församlingen. Det var en stor skam, där kvinnan fick stå ensam.

Vad är ABK?

ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Avsedda att användas vid entreprenader där entreprenören i förhållande till beställaren ansvarar för projektering och utförande (totalentreprenader).

Vad betyder HH i släktforskning?

h. är vanligt förekommande och tycks betyda att de tagit Heliga nattvarden.

Vad betyder Admitterad?

Admitterad. Släppa fram eller tillåta något. Till exempel om man blir admitterad till nattvardsgång så har man konfirmerats.

Vad är Abt?

ABT – allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, se Allmänna bestämmelser.

Vad är Frägd?

Frejd eller Frägd hade en viktig social betydelse i den nordiska historien och angav en persons anseende. ... Det juridiska begreppet frejd eller "förlust av medborgerligt förtroende" som det kallades på juridikspråk avskaffades år 1918 i Sverige och år 1969 i Finland.

När används abk09?

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet.

Vad står Oa för?

OA – Anonyma Överätare (Overeaters Anonymous) är en gemenskap av män och kvinnor från skilda levnadsförhållanden som träffas för att lösa ett problem de har gemensamt – tvångsmässigt överätande. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta äta tvångsmässigt.

Vad menas med GF?

gf – toppdomän för Franska Guyana. GF-kyrkan – ett av arbetsnamnen vid bildandet av Equmeniakyrkan. GF – IATA-kod för ett flygbolag, se Gulf Air. GF – förkortning för Gymnastikförening (exempelvis GF Fram, GF Kroppskultur och GF Örnen, samt Västerås GF och Århus GF)

Relaterade inlägg: