Vad är en byvind?

Innehållsförteckning

Vad är en byvind?

Vad är en byvind?

När meteorologen talar om byvind eller vindstötar avses den högsta vindhastigheten under en mycket kort period. SMHIs mätningar av byvind avser den högsta vindhastigheten under en 2-sekundersperiod den senaste timmen.

Hur mycket kan det blåsa?

enligt manus för den 10 oktober 1926 kl 08.00: ”... högsta hittills rapporterade vindstyrka är 26 meter per sekund...”. När det gäller vindprognoser talade man i början mer allmänt om vinden som frisk, hård, styv och så vidare.

Vad är stormbyar?

För att vi ska uppfatta en svag vind behöver det blåsa runt 0,3-3 m/s, det vill säga ungefär 1-11 km i timmen. En orkan däremot blåser över 33 m/s, det vill säga en hastighet runt 120 km i timmen eller mer. ... Om det blåser stormbyar, det vill säga 25-30 m/s, utfärdas en klass 2-varning.

Hur mycket blåser det vid 10 m s?

Skalor för vindhastighet
Benämning på landBeaufortm/s
Hård vind817,2-20,7
Hård vind920,8-24,4
Storm1024,5-28,4
Storm1128,5-32,6

Vad är medelvind?

Vindhastigheten anges ofta på två olika sätt, medelvind och byvind. SMHIs observationer av byvind avser det högsta momentana (2 sekunder) mätvärdet under en mätperiod av 1 timme. Medelvinden är medelvärdet av vinden under 10 minuter.

Vad betyder by väder?

Väder är tillståndet eller en växling i tillstånd i en atmosfär vid ett givet tillfälle eller under en kortare tidsrymd. Speciellt avses de tillstånd som påverkar människor och andra levande organismer. ... Läran om väder kallas meteorologi. Tidigare hade ordet väder i svenskan en starkare koppling till luft och vind.

Hur mycket klarar en båt?

Vindhastighetstabell
BenämningVindhastighet m/s
Bris0 1 2-3 4-5 6-7 8-10 11-13
Kuling14-17 18-24
Storm25-32
Orkan33 och över

Åt vilket håll blåser det?

Sverige ligger i det så kallade västvindsbältet, vilket innebär att den vanligaste eller förhärskande vindriktningen för den ostörda vinden är västlig eller sydvästlig under året som helhet.

Vad menas med kastvind?

Vindby, eller vindstöt, är en kortvarig höjning av vindhastigheten i förhållande till medelvindhastigheten, med längre mellanrum. ... Om vindriktningen ändras kraftigt kallas vindbyn kastby, vilket är vanligt främst i samband med kallfronter.

Hur mycket blåser det vid 11 m s?

Vindskalor för vanliga vindar
Vindhastighet i beaufortBenämningVindhastighet
på landm/s
9Mycket hård vind20,8–24,4
10Storm24,5–28,4
11Svår storm28,5–32,6

Relaterade inlägg: