Vad är ett inkassokrav?

Innehållsförteckning

Vad är ett inkassokrav?

Vad är ett inkassokrav?

Med inkassoåtgärder menas påtryckningar riktade mot gäldenären för att få gäldenären att betala sin skuld. Skulden kan exempelvis gälla pengar som lånats ut av borgenären men inte blivit återbetalda, tjänster som lovats men inte blivit utförda eller obetalda fakturor.

När går fakturan till inkasso?

Betalningspåminnelsen skickas av företaget som inte har fått betalt för en räkning, det kallas även för fordringsägaren. ... Om fakturan och inte heller betalningspåminnelsen har betalats, går ärendet vidare i processen och ett inkassokrav skickas ut. Det görs från ett inkassobolag, till exempel oss på Lowell.

Hur ska ett inkassokrav se ut?

Hur ser ett inkassokrav ut? Det finns tydliga krav vad ett inkassokrav ska innehålla. I kravet ska det framgå att du ska betala ett belopp för ett avtal du ingått där förfallodatumet har passerat. I inkassokravet finns även information om att du kan bestrida kravet om du anser att det är felaktigt.

Vad krävs för att skicka till inkasso?

Det som krävs för att skicka ett inkassokrav är att fakturan är förfallen och obetald samt att fakturamottagaren inte har bestridit betalningsansvar. Man behöver inte skicka en påminnelse även om de allra flesta gör det.

Vad menas med en utmätning?

Utmätning betyder att Kronofogden har beslutat att en del av den skuldsattes egendom ska användas för att få in pengar att betala skulden med. För att Kronofogden ska kunna genomföra en utmätning måste någon typ av exekutionstitel finnas.

Är Inkasso Kronofogden?

Ett inkassokrav kan skickas ut till en kund som inte betalat som avtalat. Det är inte, som många tror, myndigheten Kronofogden som skickar ut dessa krav, utan ett privat inkassoföretag. Om en faktura inte betalas i tid kan företaget som ska få in pengar lämna över ärendet till en inkassoföretag.

När går en faktura till Kronofogden?

Om du inte betalar fakturan i rätt tid får du normalt en påminnelse, därefter ett inkassokrav och efter det ett kravbrev från Kronofogden. Det är först när Kronofogden blandas in som en betalningsanmärkning kan uppkomma, förutsatt att du antingen godkänner kravet eller struntar i att svara.

När går Klarna till inkasso?

Om Klarna fortfarande saknar din betalning efter att påminnelser skickats ut riskerar din skuld att vidare till inkassoåtgärder. Betalningen ska då ske till det aktuella inkassobolaget.

Hur ser man sina inkasso?

För att se din totala skuld är det enklast att logga in på Mitt Ärende med hjälp av ditt BankID. Där både ser och kan du betala. Det går också bra att ringa vår kundtjänst för personlig kontakt.

Hur vet man om man har hamnat hos inkasso?

Om du fått brev från inkassoföretag, hör även där av dig direkt till inkassoföretaget och förhandla. Om du fått brev från Kronofogden, hör även där av dig direkt och förhandla. Inte förrän Kronofogden gjort ett så kallat utslag registreras det som en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Relaterade inlägg: