Vad betyder Co i en adress?

Innehållsförteckning

Vad betyder Co i en adress?

Vad betyder Co i en adress?

När någon annan ska ta hand om din post C/o är en förkortning av begreppet care of som betyder ta hand om. Du använder c/o framför namnet och adressen på den person som ska ta hand om din post.

Vad betyder C o på svenska?

I adresseringssammanhang betyder c/o, som är en förkortning av begreppet ”care of”, att en person ska ”ansvara för” eller ”ta hand om” för en annan persons räkning.

Var ska man sätta frimärket?

Frimärket bör du placera i kuvertets övre högra hörn. Ta reda på hur mycket porto du behöver.

Hur skriver man adress till person på företag?

Börja med namnet på personen brevet är till. Sedan avdelning och sist företag. Detta gäller naturligtvis bara om brevet är specifikt riktat till den enskilde. Är det däremot riktat till "funktion", tex personalansvarig kan man med fördel vända på ordningen.

Hur får man en co adress?

Om man under minst sex månader vill att posten ska skickas till en annan adress än folkbokföringsadressen kan man anmäla en särskild postadress med ett c/o-adress hos Skatteverket. Annars är det eftersändning hos Svensk adressändring som gäller.

Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?

Med tjänsten Visa folkbokförda på samma adress kan du få reda på om det finns fler personer folkbokförda på samma adress som du själv är folkbokförd på. Om något inte stämmer kan du lämna uppgifter till Skatteverket.

Hur uttalas C o?

Därför har vi sammanställt en liten besserwissig lista över hur saker egentligen uttalas. Rätt uttal: Här råder delade meningar, men C-O verkar vara det mest rådande uttalet.

Vad betyder ℅?

c/o eller (från engelska ”care of”), är ett tillägg till adressen på ett brev, eller en annan postförsändelse, som anger att brevet för adressatens räkning skall tas om hand om av en annan än denne.

Vart är närmsta postlåda?

Du vet väl att du på Eniros kartor snabbt och enkelt kan se var din närmaste brevlåda finns och när brevlådan töms? Du väljer ”Brevlådor” från menyn till höger på Eniros kartor och genast får du en tydlig översikt över brevlådorna i vårt avlånga land. Klicka på önskad brevlåda och ta del av all nödvändig information.

Var skriver man attention på ett brev?

Attention[redigera | redigera wikitext] Personnamnet som föregås av att. sätts på raden under organisationsnamnet och visar således att brevet även kan öppnas av en kollega om så skulle behövas, till skillnad från vad som gäller vid c/o.

Vad är adressen i Sverige?

  • I Sverige skrivs adressen på följande vis: 1 (ev. företag) 2 (ev. titel) förnamn, efternamn 3 Gata, lägesangivelse eller postbox samt nr 4 postnummer, postort och land.

Vad är en C/o adress?

  • C/o är en förkortning av det engelska uttrycket "care of" och används i betydelsen av att någon tar hand om eller har ansvar för posten som kommer. Förmedla post En c/o adress skall alltid användas när en person skall ta hand om och förmedla posten till en annan person.

Hur skall adressen skrivas?

  • Adressen skall skrivas på ett precist sätt och vara komplett. Den skall skrivas väl läsbar med det latinska alfabetet och arabiska siffror. Om andra bokstäver eller siffror används i destinationslandet, rekommenderas att adressen även anges med det latinska alfabetet och arabiska siffror.

Relaterade inlägg: