Varför ser jag blixtrar?

Innehållsförteckning

Varför ser jag blixtrar?

Varför ser jag blixtrar?

När din glaskropp skrumpnar bildas grumlingar. Dessa syns som flugor, streck, maskar eller nät som flyter framför ögat. Du kan även se blixtar om glaskroppen drar i näthinnan. Du kan räkna med att blixtarna minskar efter hand och att du vänjer dig vid grumlingarna.

Vad menas med flimmer för ögonen?

Ögonmigrän är ett tillstånd där det uppstår flimrande partier i synfältet. Det orsakar en tillfällig synfältsinskränkning, men påverkar inte synen permanent. Ögonmigrän är vanligare bland yngre personer, och drabbar oftare kvinnor än män. Stress och hormonförändringar är två utlösande faktorer till ögonmigrän.

Vart är blixtarna?

Det finns i huvudsak två slags blixtar, negativa (vanligast) och positiva. De negativa blixtarna utgår från molnets nedre, negativa del. Vid nedslag förs då negativ laddning från molnet ner till marken. Positiva nedslag utgår oftast från de högre belägna, isade delarna av molnet.

Varför ser jag suddigt med ena ögat?

Vissa ser suddigtena ögat (man märker det bara när man blundar med det "bra" ögat), medan andra drabbas i båda ögonen. Grumlig eller dimmig syn är ett ganska vanligt symptom kopplat till katarakt (starr). Ofta uppkommer det i kombination med suddig syn.

Kan optiker se glaskroppsavlossning?

Vid en ögonhälsundersökning tar vi trycket, gör en synfältsmätning, OCT-scanning och fotografering av näthinnan och kanse floaters/glaskroppsavlossning eller näthinneavlossning. Vid misstanke om något patologiskt remitterar man vidare till en ögonläkare. Välkommen att boka en tid för en ögonhälsoundersökning.

Hur ofta kan man få Ögonmigrän?

Vissa personer får ögonmigrän ganska sporadiskt med en frekvens på några månader emellan, men även detta kan variera. Ögonmigrän skiljer sig åt från ”vanlig” migrän som är huvudvärksrelaterad. En enkel särskiljning är att vid den sistnämnda påverkas båda ögonen.

Relaterade inlägg: