Är adhd en sjukdom eller?

Innehållsförteckning

Är adhd en sjukdom eller?

Är adhd en sjukdom eller?

Att ha adhd innebär inte att du är sjuk, utan att du fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället. Du kan till exempel ha svårt att sitta still länge, lyssna på långa föredrag eller komma igång med en uppgift.

Vad menas med adhd kombinerad form?

Man brukar skilja mellan tre former av adhd: Adhd, kombinerad form innebär att barnet har stora uppmärksamhetsproblem och är mycket överaktivt och impulsivt. Den kombinerade formen av adhd är vanligast. innebär att barnet har stora uppmärksamhets- problem men få eller inga symtom på över- aktivitet och impulsivitet.

Relaterade inlägg: