Vad betyder Varsevarande?

Innehållsförteckning

Vad betyder Varsevarande?

Vad betyder Varsevarande?

Något stort, stilla och oförväget, en känsla av upphöjt jämnmod. På engelska kallas det awareness, på svenska kallar jag det varsevarande.

Vad betyder att varsebli?

Varsebli betyder ungefär detsamma som upptäcka.

Är varse om?

bli varse (ngn eller ngt) få syn på; förnimma, upptäcka, märka || oböjl.

Varför blev Björn Lindeblad munk?

Både före och under året i Indien intresserade han sig för meditation och buddhism, och i januari 1992 sökte han sig till Wat Pah Nanachat, ett fattigt skogskloster i nordöstra Thailand, och blev munk med namnet Natthiko Bhikkhu. ... Lindeblad blev 2012 vald till lyssnarnas sommarvärd Sommar i P1.

Vad är en geister?

Geist betyder i stort sett samma sak som entusiasm.

Kan betyda rejäl?

Rejäl betyder stor och kraftig.

När blev Björn Natthiko sjuk?

2018 diagnostiserades Natthiko Lindeblad med den obotliga nervsjukdomen ALS, som bryter ner kroppen successivt. Många förknippar sjukdomen med världskände fysikern Stephen Hawking, som var den person som levt absolut längst med ALS.

Vad betyder Nattiko?

Natthiko var namnet jag fick när jag blev buddhistmunk i den thailändska skogstraditionen 1992. ... Natthiko betyder ”Den som växer i visdom”.

Relaterade inlägg: