Vad händer om man inte vill göra lumpen?

Innehållsförteckning

Vad händer om man inte vill göra lumpen?

Vad händer om man inte vill göra lumpen?

Den som fått en kallelse till mönstring eller grundutbildning är skyldig att inställa sig och genomföra utbildningen enligt lagen om totalförsvarsplikt. Om du inte kommer till mönstringen utan att ha giltiga skäl kan du åtalas och dömas till böter eller fängelse.

Vilka blir kallade till mönstring?

Alla 18-åringar är skyldiga att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Det är ett webbformulär som består av ett 60-tal frågor som besvaras på webben. Vi samlar in uppgifterna och använder dem för att bedöma om ungdomarna ska kallas till mönstring.

Vad är skillnaden mellan mönstring och lumpen?

Hur många det blir varje år beror på Försvarsmaktens behov. Det är Rekryteringsmyndigheten som ansvarar för att kalla, testa och anta ungdomar till grundutbildning i Försvarsmakten. ... Därefter väljer Rekryteringsmyndigheten ut vilka som ska kallas till mönstring.

När har jag mönstring?

Du får kallelsen till mönstring ungefär två månader innan det är dags att mönstra. När du kallas beror dels på vilket datum du är född och dels på var i landet du bor. Blir du inte kallad, men är intresserad av att göra grundutbildning med värnplikt, kan du göra en egen ansökan.

Hur hoppar man av lumpen?

Om man är intresserad kan man bli kallad till mönstring. Men om du inte är intresserad så behöver du oftast inte göra militärtjänst. Om du säger ja och börjar din värnplikt får du inte hoppa av. Det kallas för ett brott mot totalförsvarsplikten.

Vilka blir kallade till mönstring 2021?

I januari 2020 skickades mönstringsunderlaget till nära 100 000 totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2002. Utifrån hur ungdomarna svarade selekterade Plikt- och prövningsverket 15 000 ungdomar som fick besked om att de kommer att kallas till mönstring för grundutbildning med värnplikt 2021/2022.

Hur många blir kallade till mönstring?

Utbildningen är mellan sex och femton månader lång och genomförs på något av Försvarsmaktens förband runtom i Sverige. Av de 16 000 som kallas att mönstra är det cirka 5 500 som kommer att genomföra grundutbildning med värnplikt. Första utbildningsstart för ungdomarna födda 2003 är sommaren 2022.

Relaterade inlägg: