Hur använder man ordet främja?

Innehållsförteckning

Hur använder man ordet främja?

Hur använder man ordet främja?

Synonymer till främja

  1. understödja, stödja, gynna, gagna, underlätta, vara bra för, hjälpa fram, hjälpa, bidra till, påskynda, befrämja, promota, befordra, driva, facilitera, favorisera, framdriva, prioritera, privilegiera, uppmuntra. motsatsord. hindra, hämma, skada.
  2. Användarnas bidrag. gynna, bidra till.

Vad betyder ordet befrämja?

Befrämja betyder ungefär detsamma som gynna.

Är zlotyn?

Nya złoty (zł - polski złoty) är den valuta som används i Polen. Valutakoden är PLN. 1 złoty (pluralform 2-4 złote, 4+ złotych) = 100 groszy (singularform grosz, pluralform 2-4 grosze, 4+ groszy). Złoty har fått sitt namn efter det polska ordet złoto som betyder "guld".

Är Vattensjukt?

Vattensjuk mark är en (äldre) term för mark med ett högt grundvattenstånd där det inte går att bedriva ett produktivt skogs- eller jordbruk. Vattensjuk mark är "sjuk" ur en produktionsmässig synvinkel, då den inte går att bruka effektivt.

Vad menas med förbiseende?

Förbiseende betyder i stort sett samma sak som oaktsamhet.

Vad är det för valuta i Polen?

Zloty Poland/Currencies Polen - Polska Zloty (PLN) Polen är med i EU men har sin egen valuta den polska zlotyn. De har alltså inte Euro. Här får du information om hur det funkar att betala, dricksa och allmän uppfattning om prisnivån i Polen.

Vilket land har zloty?

Polen Polish złoty/Countries

Är vattensjuka marker?

Begreppet "vattensjuk" har tidigare använts vid skogstaxering för att beskriva skogsmarkens fuktighetsgrad, men har numera ersatts av ordet "blöt". Kännetecken på blöt mark är att grundvattnet bildar vattensamlingar i markytan. En tumregel är att man inte kan gå torrskodd med lågskor.

Kan vara tomt?

En tomt, förr även toft, är ett markområde som är bebyggt, eller avses att bebyggas. En tomt kan vara en egen fastighet eller del av en fastighet. En fastighet kan bildas via en lantmäteriförrättning genom avstyckning. En skogs- och jordbruksfastighet räknas inte som tomt men kan delvis bestå av tomtmark.

Vad är flytetyg?

Föremål med vars hjälp man håller sig flytande i vatten; ofta liktydigt med: fartyg, båt.

Relaterade inlägg: