Vad betyder FF inom vården?

Innehållsförteckning

Vad betyder FF inom vården?

Vad betyder FF inom vården?

Permanent FF Frekvensreglering: Behandlingsmålet är symtomstyrt, men det är rimligt med frekvensreglering till ca 70-100/min i vila och 140/min vid måttlig ansträngning. Ca 20-25 % av patienter med permanent FF har nedsatt vänsterkammarfunktion. Denna kan vara reversibel med adekvat frekvensreglering.

Vad betyder ut inom vården?

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t. ex. ... Endast en utskrivningskod kan anges vid inskrivning i sluten vård.

Vad betyder fr?

FR – ISO 3166-1 alpha-2 koden för Frankrike. ... fr – nationell toppdomän för Frankrike. Fr. – auktorsförkortning för botanikern Elias Fries.

Vad menas med sk?

Det är en förkortning av ”så kallat”. Det är en förkortning för "så kallat".

Vad är ff förkortning av?

''förkortning för'' fortissimo | ''förkortning för'' och följande (sidor, och så vidare) | ''förkortning för'' fortfarande | ''förkortning för'' föräldrafritt | ''förkortning för'' kort [..]

Vad betyder förkortningen ml?

ml är förkortning för milliliter, se volymmått.

Vad betyder mottagningsbesök?

Patientbesök på vårdmottagningar för diagnos, behandling och uppföljning.

Vad betyder ÖRV?

Det är förvaltningsrätten som beslutar om vården övergår till öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) eller öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV).

Hur förkortas från?

Allmänna förkortningar
FörkortningKlartext
fil.filosofie
fr.o.m.från och med
iafi alla fall
Ibid., ib.latin Ibidem, "på samma ställe" (i fotnoter)

Relaterade inlägg: