Vad menas med behörig lärare?

Innehållsförteckning

Vad menas med behörig lärare?

Vad menas med behörig lärare?

Du som har en examen för arbete i gymnasieskolan blir behörig i de ämnen som är undervisningsämnen enligt din examen. Även du som har en äldre examen för undervisning i gymnasieskolan i en äldre motsvarighet till ett ämne i Gy 2011 blir behörig i ämnet.

Vad innebär handläggning pågår antagning?

"Handläggning pågår” betyder att vi börjat gå igenom din anmälan, men inte är klara än. När vi är klara med alla utbildningar får du ett mejl där vi ber dig kolla att uppgifterna stämmer.

Vad betyder ej behörig?

Om du inte är behörig, det vill säga om du inte uppfyller förkunskapskraven genom dina betyg, men tycker att du ändå har de förkunskaper som krävs för utbildningen, kan du ansöka om prövning av reell kompetens eller att undantag görs.

Vad krävs för att bli behörig till gymnasiet?

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i minst fem andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt åtta ämnen.

Vad betyder lärarlegitimation?

Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. Förskollärare måste ha förskollärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda. För att få undervisa krävs oftast både legitimation och behörighet. Här kan du ansöka om legitimation och utöka din legitimation med fler behörigheter.

Vad är ämneslärarexamen?

Ämneslärarexamen är på grundnivå eller avancerad nivå och ges med två olika inriktningar - mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 (270 hp), och mot arbete i gymnasieskolan (3 hp). ... För ämneslärare i grundskolans 7-9 gäller att ett ämne ska omfatta minst 90 och två ämnen minst 45 hp vardera.

Relaterade inlägg: