Vad betyder 8.8 på Bult?

Innehållsförteckning

Vad betyder 8.8 på Bult?

Vad betyder 8.8 på Bult?

Märkning av stålskruv ex. 8.8. Den första siffran anger 1/100 av den nominella brottgränsen i N/mm2. ... Den andra siffran anger förhållandet mellan skruvens nominella sträck- och brottgräns i tiondelar.

Vad menas med M8 skruv?

Dimensionen hos M-gängor betecknas med bokstaven M följt av ytterdiametern D och stigningen P angivna i millimeter och separerade av ett multiplikationstecken, (×). Om gängan är grov (se nedan) utelämnas stigningen normalt ur beteckningen. Exempel: M8 är alltså den normala beteckningen för M8×1.25.

Vad betyder 8.8 skruv?

Märkning av stålskruv 8.8. Den första siffran anger 1/100 av den nominella brottgränsen i N/mm2. ... Genom att multiplicera talen för skruvens brottgräns och sträckgräns får vi den nominella brottgränsen: 800 x 0.N/mm. Utöver siffrorna för hållfastheten skall skruven vara märkt med tillverkarens varumärke.

Vad betyder 8.8 på en skruv?

Märkning av en skruv i ex 8.8 är en garanti för att skruven uppfyller gällande krav. Det är prestandadokumentet som visar vad den enskilda produkten har för teknisk prestanda gällande hållfasthet, rostskydd mm.

Vad är A4 papper?

  • Mer om A4 papper. Ett A4 paper är den vanligaste pappersstorleken för de allra flesta både i hemmet och på kontoret. Har du en printer hemma så tar den vanligtvis denna storlek. Det är också en av de två vanligaste storlekarna för en traditionell kontorskopiator. Detta är även standardmåttet på exempelvis fakturor.

Vad är storleken på ett A4-papper?

  • Ett papper i formatet A4 ingår alltså i A-serien och har skapats genom att grundstorleken (A0) har tudelats fyra gånger. Ett A4-papper blir därmed 1/16 av storleken på ett A0 (alltså 2 mm). Varje pappersstorlek var alltså hälften så stor som den närmast större storleken.

Vad är ett papper A0?

  • Papper A0 är en kvadratmeter och har en pappersstorlek på (841×1189 mm). Viker du papperet på mitten har du papper A1. Efter det kommer papper A2 som är ett halvt A1 osv. Ett papper A4 är alltså ett A0 vikt 4 gånger.

Relaterade inlägg: