Vad betyder att leva sekulärt?

Innehållsförteckning

Vad betyder att leva sekulärt?

Vad betyder att leva sekulärt?

Begreppet religionsfrihet och möjligheten att utöva den är nära kopplade till idén om den sekulära staten. Ordet sekulär betyder helt enkelt världslig, och betecknar att staten, lagstiftningen och rättstillämpningen ska stå fria från religionen, något som i dag är självklart i de allra flesta västerländska stater.

Vad betyder det att Sverige är ett sekulariserat land?

I Sverige finns följaktligen en slags religiositet utanför kyrkan som inte har mycket med den traditionella religionen att göra. Svensken är därmed sekulariserad i den meningen att den traditionella religionen har obetydlig betydelse och inflytande.

När började sekulariseringen?

Den första sekulariseringen skedde efter reformationen. Napoleonkrigen påskyndade och slutförde denna process ungefär 200 år senare i de tyska staterna efter att Tysk-romerska rikets avskaffats 1806, varefter inga självständiga (suveräna) kyrkliga furstendömen där längre fanns kvar.

Vad menas med sekulärt samhälle?

Sekulära samhällen lägger mindre vikt på religion, traditionella familjevärderingar och auktoriteter. Studien visar att Sverige är ett sekulärt land. Ett sätt att beskriva det sekulära samhället är att säga att fokus där är på det världsliga och temporära. Inte på guds rike och evigheten.

Vilket år blev det religionsfrihet i Sverige?

Religionsfrihetslagen 1951 innebar rätt att gå ur kyrkan utan att samtidigt bli medlem i ett annat trossamfund, alltså rätt till religionsfrihet och även rätt att inte tro.

Relaterade inlägg: