Vad menas med hållning?

Innehållsförteckning

Vad menas med hållning?

Vad menas med hållning?

Hållning[redigera | redigera wikitext] En god hållning innebär att hakan är lätt tillbakadragen, att axlarna är placerade bakåt, att bröstet är öppet, samt att man har en lätt kurvatur i den mellersta delen av ryggen.

Kan ha förord?

Ett förord är en text som oftast placeras i början av en bok, en publikation eller något annat litterärt verk, för att ge en introduktion till verket. Förordet kan beskriva hur verket blev till, från grundidé till skrivande, eller publikation.

Vad betyder EPI på latin?

Epi eller EPI kan vara en förkortning av eller avse: Prefixet epi- från grekiskan med betydelsen: på, i, över, efter, framför, före.

Vad betyder EPI i epidemi?

Epidemi och pandemi Ordet epidemi kommer från de grekiska orden epi (över) och demos (folk). Enligt THL talar man om en epidemi när fler sjukdomsfall än väntat observeras under en viss tidsperiod hos en viss befolkningsgrupp i ett visst område.

Vad betyder skoldagen släpade sig fram i ultrarapid?

Vågorna föreföll så väldiga att varje försök att gå över dem tycktes vara en omöjlighet när Morag i ultrarapid kämpade sig upp.

Relaterade inlägg: