Hur mycket skötsel kräver bin?

Innehållsförteckning

Hur mycket skötsel kräver bin?

Hur mycket skötsel kräver bin?

Bina behöver pollen, nektar, vatten och din tillsyn Bin har ett stort vattenbehov. Och så din skötsel, honungsbiet är ett husdjur och alla husdjur behöver tillsyn. Du kan inte skaffa ett bisamhälle och förvänta sig att de ska sköta sig själva.

Vad krävs för att bli biodlare?

Kom-igång-kostnader

  • Bikupa med ramar, cirka 3 000 kr.
  • Bin, kr/samhälle.
  • Arbetskläder och nödvändiga redskap för att hantera kupan, cirka 2 000 kr.
  • Redskap för att hantera honungen, cirka kr.
  • Slungningsutrustning kostar, cirka 3 000 kr för en handdriven till uppemot 10 000 kr för mer avancerade.

Vad betyder biodling?

Biodling är hållandet av honungsbin som husdjur för att pollinera växter och för att utvinna honung och vax.

Kan drabba bin?

Som alla andra levande organismer kan honungsbin bli sjuka. Olika sjukdomsalstrande organismer som bakterier, svampar, virus, mikrosporidier, amöbor och kvalster kan orsaka sjukdom hos såväl biyngel som vuxna bin.

Kan drabba bin ut?

Både yngel och fullvuxna bin kan bli sjuka eller drabbas av skadedjur. Sjukdomar kan orsakas av bakterier, svampar, virus, encelliga djur eller kvalster men kan också bero på störningar i binas ämnesomsättning.

Hur får man tag i bin?

En del saker behöver man oftast inte skaffa direkt men en del är såklart nödvändiga. Ett bra tips är att gå med i din lokala biförening. Där finns oftast en mycket stor samlad kunskap och erfarenhet. Där finns även biodlare som kanske vill sälja samhällen eller drottningar.

Hur man odlar bin?

De gör då en så kallad avläggare genom att dela ett bisamhälle på hälften: några av kupans ramar med bin, yngel och honung flyttas till en tom kupa. – Du får tillsätta en drottning till den nya kupan. Antingen köper du en till nya kupan, eller så kan du se efter om dina bin har börjat dra upp en ny drottning.

Vad gör ett Arbetsbi?

I ett bisamhälle bor en drottning, cirka 1 000 drönare (hanbin) och 60-80 000 arbetsbin (honbin) som både jobbar inne och utanför bikupan med allt från städning och vaktning till att samla nektar och pollen från blommor. Drönarnas (hanbin) enda arbetsuppgift är att befrukta drottningen.

Vad gör man med bin?

Bin besöker inte blommorna för att hjälpa till med pollineringen utan för att hämta mat. Samtidigt hjälper bina växterna och växterna ger oss mat. Den tjänsten är helt gratis och kallas för en ekosystemtjänst. När fler arter av bin pollinerar en odling är det bra för skörden.

Relaterade inlägg: