Vad räknas som nationalekonomi?

Innehållsförteckning

Vad räknas som nationalekonomi?

Vad räknas som nationalekonomi?

Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser. ... Denna typ av frågor kan ställas i många olika sammanhang, vilket har lett till att olika grenar av nationalekonomi har utvecklats, som miljö-, hälso- och arbetsmarknadsekonomi.

Vad studerar nationalekonomer?

Nationalekonomer studerar de ekonomiska drivkrafterna i vårt samhälle. Nationalekonomi är användbart i yrkeslivet för bl. a. ekonomer, samhällsvetare och naturvetare.

Vad kan man jobba med som nationalekonom?

Nationalekonomer som arbetar i banker och privata företag arbetar ofta med att göra landsstudier. Det innebär att bevaka och bedöma den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i olika länder. Arbetet sköts med hjälp av kontakter med banker eller företag i dessa länder. Man studerar databaser och gör prognoser.

Är civilekonom en bra utbildning?

En civilekonom har en bred utbildning, ett bra affärstänk och en utmärkt förmåga att analysera och lösa problem. Som en utbildad civilekonom har du stora möjligheter när det kommer till att välja yrke. En civilekonom kan även jobba inom ideella organisationer eller driva egna företag. ...

Vilka kurser räknas som företagsekonomi?

Kurserna i företagsekonomi ger kunskaper i ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning samt organisation och ledarskap.

Vad studerar man inom företagsekonomi?

Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer.

Vad ska man läsa för att bli nationalekonom?

Om du vill jobba som nationalekonom efter gymnasiet behöver du först och främst läsa vidare på högskola eller universitet. Då handlar det framför allt om civilekonom/ekonomprogrammen där Nationalekonomi är ett huvudområde.

Vad kan man jobba med som företagsekonom?

Arbetsuppgifterna kan bestå i budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete. Eftersom ekonomen har en bred utbildning som behövs i de flesta branscher har de stora möjligheter att välja mellan många olika jobb.

Är ekonomi en bra utbildning?

Fördelen med att läsa ekonomi på högskola eller universitet är att du får en internationellt gångbar utbildning. För vissa yrken, så som t. ex. revisor, krävs att du har en universitetsexamen.

Relaterade inlägg: