Hur lång är utbildningen för idrottslärare?

Innehållsförteckning

Hur lång är utbildningen för idrottslärare?

Hur lång är utbildningen för idrottslärare?

Man kan antingen gå ämneslärarprogrammet eller så kan man gå Grundlärarprogrammet, åk 4-6 och välja idrott och hälsa som profil. Grundlärarprogrammet tar 4 år och ämneslärarprogrammet tar minst fem års studier.

Relaterade inlägg: