Vad gör man om det brinner på ett äldreboende?

Innehållsförteckning

Vad gör man om det brinner på ett äldreboende?

Vad gör man om det brinner på ett äldreboende?

Börjar det brinna mitt i natten kan de boende rullas ned på madrassen och sedan släpas ut på altanen. Man behöver verkligen analysera brandskyddet på den här nivån och de boende måste också förberedas på hur det går till i ett skarpt läge.

Vilka åtgärder som görs för att förebygga att brand uppstår?

Förebyggande arbete Ha koll på vilka risker som finns. Skapa riskmedvetenhet med hjälp av utbildningar och genom att regelbundet diskutera brandsäkerheten inom er verksamhet. Ta fram tydliga regler och rutiner, gör dem kända och se till att de efterlevs.

Relaterade inlägg: