Vad är längtar?

Innehållsförteckning

Vad är längtar?

Vad är längtar?

Längtar betyder i stort sett samma sak som saknar.

Vad betyder att tråna?

Tråna betyder ungefär detsamma som längta.

Kan man längta korsord?

Synonymer till längta

  • trängta, åstunda, önska starkt, åtrå, önska, vänta ivrigt, tråna, trå, sukta, smäkta, sakna, törsta, hungra efter, se fram emot.
  • Användarnas bidrag. hungra, trakta, motse.

Vad betyder längtar efter?

Längta efter betyder åstunda.

Hur känns längtan?

Att längtan just kan visa sig genom kroppen verkar flera elever kunna relatera till. "Man kan se ut på olika sett när man längtar efter saker. Jag ser stressad ut och jag känner mig stressad." En elev beskriver hur hon blir sprallig när hon längtar, hon kan inte sitta still utan måste sysselsätta sig hela tiden.

Vad betyder trängtar?

Jag längtade och trängtade efter att bo mer modern, större och tjusigare. Etymologi: Sannolikt kontamination av trå och längta.

Vad är en stropp?

Stropp betyder ungefär detsamma som tross, även viktigpetter i annan betydelse.

Vad är en Stalp?

Stalp uppstår på en bana av grus, sand eller jord. ”Det stalp som tycks uppstå först på en i övrigt sladdad och utplanad bana, är bromsstalp, först en krusning i underlaget just i ingången till kurvor som efter att ett antal motorcyklar passerat blivit till en liten serie av gropar.

Kan fräta?

Vad betyder fräta?

  • frätskada || -n; frätor.
  • angripa, upplösa och förstöra: frätande syra; tära; äta sig in || fräter, frätte, frätt.

Vad betyder att stadga sig?

Stadgar är de interna regler som gäller för föreningar eller stiftelser.

Relaterade inlägg: