Vad gör sjöman?

Innehållsförteckning

Vad gör sjöman?

Vad gör sjöman?

En sjöman är en person som arbetar ombord på ett fartyg. Inom örlogsflottan kallas manskapet för sjömän, vilket motsvarar soldater inom övriga delar av den militära organisationen.

Vad krävs for att jobba på båt?

För att kunna sköta navigationen ombord på ett fartyg behöver man ha utbildning med nautisk kompetens som motsvarar lägst ett Fartygsbefäl klass VII (sju). För att kunna jobba som styrman krävs det bland annat att man har godkänd syn, hörsel och normalt färgseende.

Relaterade inlägg: