Vad betyder att tilta?

Innehållsförteckning

Vad betyder att tilta?

Vad betyder att tilta?

Tilta[redigera | redigera wikitext] Tilta eller plogtilta kallas den uppvända jordsträngen vid sidan om den fåra som uppstår vid plöjning av en åker eller markberedning vid föryngring av skog.

Vad kallas vänd Jordremsa?

Vänd jordremsa betyder plogfåra.

Vad betyder en spridning?

Spridning kan avse: Spridning (fysik) – interaktion av vågor eller partiklar med materia. Spridningsmått - ett sammanfattande mått på utspridningen av observerade data. Smittspridning – överföring av smitt.

Vad är ett maktcentrum?

Folksuveränitetsprincipen ger parlamentet total makt över både de verkställande och dömande myndigheterna (regeringen och domstolarna) och inte som i länder med maktdelning där dessa är fristående maktcentra utan underkastelse till parlamentet.

Vad betyder böja?

Böja betyder ungefär detsamma som luta.

Vad betyder spred?

Med spread, i samband med CFD-handel, menas skillnaden mellan köp- & säljpriset för ett visst instrument. Köppriset kommer alltid att vara högre än säljpriset och den underliggande marknaden kommer i regel att vara prissatt mellan dessa två priser.

Vad betyder att bli berörd?

Berörd betyder ungefär detsamma som angripen.

Är svår att böja?

AdjektivRedigera
Böjningar av svårPositiv
Attributivt
Obestämd singularUtrumsvår
Neutrumsvårt
Bestämd singularMaskulinumsvåre

Relaterade inlägg: