Vad betyder Tilläggstavlan på bilden?

Innehållsförteckning

Vad betyder Tilläggstavlan på bilden?

Vad betyder Tilläggstavlan på bilden?

Vad betyder tilläggstavlan på bilden? ”Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. Tavlan är anpassad till förhållandena på platsen.”

Vad betyder siffrorna högst upp på Tilläggstavlan?

Vad betyder siffrorna högst upp på tilläggstavlan? ”Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Vad betyder siffrorna i mitten på Tilläggstavlan?

Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag.

Vad är röda siffror?

Röda siffror avser sön- och helgdag. Särskilt tillstånd för parkering krävs.

Vad är vägmärkesförordningen?

Det är regeringen som fastställer Sveriges vägmärken och andra anordningar. Den nuvarande vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) gäller från den . ... För att se vägmärkenas utseende hänvisas till den tryckta texten av Svensk författningssamling (SFS 2007:90).

Vad säger Parkeringsskylten?

Är tavlan blå betyder det att något är tillåtet under angivna tider. Är den röd och gul betyder det att något är förbjudet under dessa tider. Det kan också finnas en tilläggstavla som anger hur länge du får stå på en viss parkering. Du kan till exempel se en tilläggstavla där det står 2 tim.

Vad betyder röda siffror på tilläggstavla?

Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. ... Alternativet ”Förbud mot det märket ovanför anger mellan klockan 8 och 13 på röda dagar (sön- och helgdagar).” är inte rätt eftersom tilläggstavlan inte säger något om att det är förbud.

Relaterade inlägg: