Vad gör man när man blir utförsäkrad?

Innehållsförteckning

Vad gör man när man blir utförsäkrad?

Vad gör man när man blir utförsäkrad?

Om du blir utförsäkrad från a-kassan innebär det att dina ersättningsdagar har tagit slut. Normalt sker detta efter 300 ersättningsdagar. Om du är ensamstående förälder till barn under 18 år förlängs din ersättningsperiod med 150 ersättningsdagar.

Vad innebär det att bli utförsäkrad?

Utförsäkrad är ett begrepp som författarna använder för att beskriva den situation individer hamnar i när de inte längre har rätt till någon form av ersättning på grund av att de anses vara arbetsför enligt Försäkringskassan, trots att personerna själva anser sig vara för sjuka för att arbeta.

Hur länge kan man vara sjukskriven innan man blir utförsäkrad?

Svar: Nu ska Försäkringskassan pröva om din arbetsförmåga kan användas i något normalt förekommande arbete. Om du efter 180 dagar anses ha arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete så upphör Försäkringskassan att betala ut sjukpenning.

Vad betyder utförsäkrad från Försäkringskassan?

Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare. Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Vad händer om man blir uppsagd under sjukskrivning?

En arbetsgivare får aldrig säga upp en sjukskriven person på grund av dennes sjukskrivning så länge det finns en rimlig chans att personen kommer kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Normalt godtas det inte enligt LAS som saklig grund för personliga skäl.

Kan man få sjukpenning om man är arbetslös?

En person som är arbetslös kan ha rätt till sjukpenning redan från början av sjukperioden. Hen ska sjukanmäla sig första sjukdagen via Försäkringskassans självbetjäningstjänst. Där ska hen också ange i vilken omfattning hen inte kan arbeta på grund av sin sjukdom.

Vad är lägsta sjukersättning?

Om du har haft låga inkomster eller inga alls Om du har hel ersättning och har fyllt: 19 år men inte 21 år får du 8 976 kronor före skatt i månaden. 21 år men inte 23 år får du 9 177 kronor före skatt i månaden. 23 år men inte 25 år får du 9 378 kronor före skatt i månaden.

Är aktivitetsstöd a Kassegrundande?

Nej, du har inte rätt till a-kassa om du har aktivitetsstöd. Om du har rätt till till a-kassa är aktivitetsstödet samma belopp som ersättningen från a-kassan, men du kan inte få båda samtidigt. Aktivitetsstöd får du från Försäkringskassan när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Vad händer med min sjukpenning om jag blir uppsagd?

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist under pågående sjukskrivning har du samma rättigheter som andra anställda vad gäller möjlighet till eventuell omplacering och turordning. Uppsägningstiden påverkas inte heller av sjukskrivningen. ... Du har även rätt till sjukpenning även efter att anställningen upphört.

Vad är rehabiliteringskedjan?

Försäkringskassans prövning av arbetsförmågans nedsättning och därmed rätten till ersättning görs utifrån en rehabiliteringskedja med fasta bedömningstidpunkter. Rehabiliteringskedjan förändrar inte arbetsgivarens ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen eller arbetsrätten i övrigt.

Relaterade inlägg: