Vilket låshus har jag?

Innehållsförteckning

Vilket låshus har jag?

Vilket låshus har jag?

Titta om det står "30" eller "SYM" på din gamla stolpe ("30" innebär att det är en osymmetrisk stolpe, "SYM" en symmetrisk) Är stolpen förskjuten, är stolpen osymmetrisk. Är dörren tillverkat före 1980, är det sannolikt en osymmetrisk stolpe. Ett innerdörrs låshus har en stolpe 150mm.

Vad är ett låshus?

Låshuset är snabbt beskrivet kärnan i låset och sitter infällt i dörren.

Vad är en Fallregel?

Ett tryckesfall är en fjäderbelastad regel som öppnas med handtag, för att enkelt kunna stänga och öppna en dörr. ... Beroende på fallregeln riktning i låshuset lämpar sig ett låshus antingen för vänsterhängda eller högerhängda dörrar. Rak regel. Det rörliga stycke som låser dörren i karmen.

Vad är Daglås?

Enpunktslås som låses med nyckel eller vred. När dörren är upplåst låses den inte automatiskt. 410-50 ingår i vad försäkringsbolagen benämnersom en godkänd låsenhet. Rekommenderas som daglås.

Vad är Låsstolpe?

Stolpe: Låsets synliga del i dörren. Håller låset på plats i dörrbladet. Stolpen finns i två utförande, symmetriska och osymmetriska. Sym och Osym: Symmetriskt lås är när stolpen sitter symmetriskt på låshuset.

Vad är en Regelkolv?

När dörren är olåst, är hakkolvar/kilkol- var och regelkolv indragna. Fallkolven är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge. Handtaget står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas.

Hur länge håller ett Assa lås?

Mitt eget personliga tyckande är att ett lås ska hålla i minst 20 år. Förmodligen har ingen låstillverkare sådana garantier. De lås jag har kommit i kontakt med under längre perioder är de som sitter på föräldrarnas sommarstuga och villa. Där har låsen varit samma sedan 1970 respektive 1977.

Vad betyder Dorndjup?

Dornavstånd / Dorndjup: Avstånd mellan stolpen på låset och nyckelhålets centrum. Fönsterdörr: Altan-, terrass eller balkongdörr med glasparti.

Hur fungerar Assa lås?

För att låsa: Lyft dörrtrycket uppåt för att låsa ut hakreglarna. Med nyckel: Vrid runt nyckeln 360 grader för att låsa. Med vred på insidan: Vrid vredet på insidan ca 45 grader. För att låsa upp: Med nyckel: Vrid runt nyckeln 360 grader för att låsa upp.

Vad menas med lika låsning?

Vi kallar det lika låsning och innebär att en nyckel kan passa i alla dina dörrar, fönster, hänglås, sommarstugan och båten.

Relaterade inlägg: