Hur länge kan man leva med myelofibros?

Innehållsförteckning

Hur länge kan man leva med myelofibros?

Hur länge kan man leva med myelofibros?

Primär myelofibros har betydligt sämre prognos än PV och ET. Medianöverlevnaden anges till 4–5,5 år. Vanliga dödsorsaker är transformation till akut leukemi, infektioner, trombos eller blödning och komplikationer till portal hypertension [6].

Är det farligt med svullen mjälte?

Mjälten har utöver sin immunologiska funktion att bilda antikroppar också till uppgift att skilja ut skadade och åldrade blodkroppar. En kraftigt förstorad mjälte kan leda till en allt för omfattande avskiljning av blodkroppar och ge brist på framför allt röda blodkroppar och ibland på trombocyter.

Är myelofibros cancer?

Myelofibros är en sällsynt form av blodcancer som kännetecknas av ökad bildning av bindväv i benmärgen (fibros), förstorad mjälte (splenomegali) och en minskad mängd röda blodkroppar (anemi).

Relaterade inlägg: