Vad är Aviseringsinställning?

Innehållsförteckning

Vad är Aviseringsinställning?

Vad är Aviseringsinställning?

Du kan sedan välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar. Push-aviseringar: Om du till ta emot push-aviseringar kan du välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar. Meddelanden poppar upp på din mobila enhet om du har mobilappen Blackboard Instructor installerad.

Vad är Aviseringsljud?

På vissa Android-enheter kan du välja vilket slags aviseringar en app får skicka: Med avisering: Ett ljud hörs, du får ett meddelande på låsskärmen och appens ikon visas i statusfältet. Tyst: Inget ljud hörs och telefonen vibrerar inte. Däremot visas aviseringen när du sveper nedåt från skärmens överkant.

Vad är push aviseringar?

E-post- och mobilaviseringar är meddelanden som mobilappar skickar till din mobila enhet. Du kan bland annat få aviseringar om nya meddelanden, kontaktförfrågningar och kommentarer på dina inlägg.

Vad betyder inaktivera aviseringar Facebook?

Om du kommenterar ett inlägg slås inläggsaviseringar på automatiskt. Om du slår på aviseringar för ett inlägg får du ett meddelande när någon kommenterar inlägget. Du får inga aviseringar när någon svarar på en kommentar. Gå till inlägget som du vill aktivera eller inaktivera aviseringar för.

Vad betyder Notisgruppering?

Tryck på Notisgruppering och välj sedan hur du vill att notiserna ska grupperas: Automatiskt: Notiserna från appen grupperas efter ordningsvillkoren i appen, till exempel efter ämne eller tråd. Efter app: Alla notiser från appen grupperas tillsammans. Av: Stäng av gruppering.

Vad är push meddelande EMC?

Push-meddelanden och meddelanden i appen: Om du använder någon av våra iOS-eller Android-appar får du in-app-meddelanden eller push-meddelanden. Dessa levereras till GroupMe-appen med ditt data abonnemang.

Vad betyder push på Facebook?

Push-meddelanden: skickas när du inte aktivt använder Facebook (exempel: på enhetens låsskärm). Aviseringar i app: skickas när du använder Facebook. Dessa visas som siffror ovanför i Facebooks navigering eller ovanför Facebook-appen på din mobil.

Får ned volymen?

Höja och sänka volymen

  1. Tryck på en av volymknapparna.
  2. Tryck på menyn. till höger. Om Inställningar inte visas läser du anvisningarna för äldre Android-versioner.
  3. Dra volymreglagen högst upp som du vill ha dem: Mediavolym: Musik, videor, spel och andra mediefiler. Samtalsvolym: Volym för den du pratar i telefon med.

Varför låter det inte när jag får sms?

Spontant låter det som att du av misstag ställt in att ljud/aviseringar från just SMS-appen ska blockeras- Gå in på inställningar > Aviseringar > Vilken app du än använder för SMS och kontrollera att "visa tyst" är aktiverat.

Relaterade inlägg: