Vad betyder bokstäverna på en automatväxlad bil?

Innehållsförteckning

Vad betyder bokstäverna på en automatväxlad bil?

Vad betyder bokstäverna på en automatväxlad bil?

Växelväljare kallas ofta växelspaken till automatiska växellådor. Den används för att välja mellan de körlägen som finns för automatlådan. Dessa är, i nämnda ordning, P för parkering, R (av engelskans reverse) för backning, N för neutral, samt D (av engelskans drive) för normal körning.

Hur växlar man med en automat?

För den lilla växelspaken, byt växelläge genom att trycka den återfjädrande växelväljaren framåt eller bakåt, alternativt i sidled vid manuell växling. För den stora växelspaken trycks spaken istället åt vänster vid manuell växling.

Vad menas med automat?

Automat (grekiska automatos, frivillig, självgående) benämning för en obemannad maskin, oftast på allmän plats, som tillhandahåller varor och tjänster.

Hur startar man en bil med automat?

En automatväxlad bil startar direkt med ett mjukt gaspådrag, den växlar själv när den känner att det är dags, i en uppförsbacke behöver du inte hitta något "dragläge" när du stannar, utan bilen bromsas bara in, och igångsätts sedan med enbart ett gaspådrag.

Vad betyder Växelläge B?

Med läge B är det möjligt att växla manuellt. Bilen elmotorbromsar när gaspedalen släpps samtidigt som hybridbatteriet laddas. Läge B väljs genom att föra växelväljaren bakåt från läge D. Tryck växelväljaren åt höger mot "+" (plus) för att växla upp ett steg och släpp den.

Kan man rulla en automat bil?

SVAR: Man ska inte bogsera igång en bil med automatlåda. Att däremot bogsera den en kortare sträcka eller frirulla med växelväljaren i neutralläge är inte skadligt om annat inte anges i bilens instruktionsbok. Om man sparar bränsle på att frirulla finns det olika uppfattningar kring.

Hur motorbromsar man med automat?

Automatlådor saknar motorbroms, men släpper du gasen kan bilen rulla långt och på sätt kan du utnyttja bilens rörelseenergi. Bränsleförbrukningen ökar i takt med luftmotståndet och gör du många omkörningar blir skillnaden i bränsleförbrukning än större.

Hur länge håller en automat?

Byter man oljan och filter regelbundet,så kan en låda funka minst 30.000 mil ua. Men det skiljer på livslängd på en statskörd automat och landsvägskörd, det är antalet växlingar som ger slitaget och smutsar ned oljan.

Har Automatbilar handbroms?

Parkeringsläget i automatlådor är ofta klent konstruerat och är inte utformat för att hålla hela bilens vikt. Det har hänt att automatväxlade bilar som endast har lämnats med parkeringsläget aktiverat, men utan handbroms, har kommit i rullning då de har fått en liten knuff eller stått i en mycket brant backe.

Vad är B på automatlåda?

Med läge B är det möjligt att växla manuellt. Bilen elmotorbromsar när gaspedalen släpps samtidigt som hybridbatteriet laddas. Läge B väljs genom att föra växelväljaren bakåt från läge D.

Relaterade inlägg: