Vad är en auktoritär?

Innehållsförteckning

Vad är en auktoritär?

Vad är en auktoritär?

auktoritär, autoritär (franska autoritaire 'myndig', 'befallande'), innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk. Om auktoritärt styrelsesätt, se diktatur.

Vad betyder auktoritär ledarskap?

I mångt och mycket är en auktoritär ledarstil motsatsen till en demokratisk dito. Den auktoritära ledarstilen bygger på att ledaren bestämmer vad som ska ske, vilka beslut som fattas och dylikt. En person tar besluten och det ges inget utrymme för diskussioner.

Vilka är skillnader mellan en demokratisk ledare och diktatorisk ledare?

Här togs bland annat den auktoritäre och den demokratiske ledaren upp. I experiment såg man att det demokratiska ledarskapet var mer effektivt än det auktoritära bland annat i situationer där ledaren var frånvarande. Ett demokratiskt ledarskap anses vara "modernt" och förespråkas främst av unga ledare.

Vilka för och nackdelar finns det med en auktoritär ledare?

Ett auktoritärt ledarskap är motsatsen till en demokratisk ledarstil. En auktoritär ledare bestämmer vad, hur och när saker ska ske och tar de beslut som ska fattas. Det ges inget utrymme för diskussion utan det är endast ledaren som bestämmer vad som ska göras.

När passar en auktoritär ledare?

I vissa pressade situationer där man snabbt behöver ta beslut kan ett auktoritärt ledarskap vara nödvändigt. Det kan vara vid räddningsarbeten eller vid militära eller polisiära insatser men också inom affärsverksamheten. Dessa arbetssituationer är i behov av ett ledarskap som snabbt kan ta beslut.

Relaterade inlägg: