Vad betyder P 9 18?

Innehållsförteckning

Vad betyder P 9 18?

Vad betyder P 9 18?

Denna skyltning betyder att parkeringsplatsen är avgifts- belagd alla dagar, dygnet runt och att du maximalt får stå 4 timmar under angiven tid, i detta fall vardagar 8-18. Den undre skylten anger vem som sköter parkeringsövervak- ningen på platsen; i detta fall förvaltningen för Teknik.

Vad innebär parkerings märket?

Märket anger att parkering är tillåten. Under vardagar, utom dagar före sön- och helgdagar, gäller tillåtelsen för parkering under högst 24 timmar i följd.

Vad menas med röd taxa?

Röda siffror avser sön- och helgdag. Särskilt tillstånd för parkering krävs. Platserna är avsedda för betalande hyresgäster. Oftast krävs även tillstånd.

Vad betyder Tilläggsskylten?

Du kan tolka det som att EN tilläggsskylt med en tidsangivelse (8-18) kombinerad med någon annan information slutar gälla när du skall parkera under en tid utanför tidsbegränsningen. Över tilläggstavlan hittar du ”P” märket. Därför är det fri parkering enligt ”P” märket under övrig tid.

Vad betyder olika p skyltar?

Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar. Ofta är dessa skyltar kompletterade med så kallade tilläggstavlor som anger hur lång tid du får parkera samt mellan vilka klockslag. Grundregeln med 24 timmars parkering i följd gäller endast på helgfria vardagar utom dagar före söndag och helgdag.

Relaterade inlägg: