Hur opererar man divertikulit?

Innehållsförteckning

Hur opererar man divertikulit?

Hur opererar man divertikulit?

Kirurgen opererar då med hjälp av titthålsteknik. Med titthålsteknik behövs ingen stomi efter operationen. Hur du behandlas beror på flera saker, till exempel hur inflammerad tarmfickan är, om tarmfickan har spruckit och hur du mår. Du kan också behöva opereras om du ofta har inflammerade tarmfickor som ger dig besvär.

Hur vanligt är divertikulit?

Divertikulos är en mycket vanlig benign sjukdom. Sjukdomen ansågs som kuriosa under 1900-talets början, men sedan dess har incidensen stigit markant, framför allt i industrialiserade länder. Cirka 30 procent av befolkningen över 60 år har divertiklar.

Hur känns divertiklar?

I tarmen kan det bildas tarmfickor, så kallade divertiklar, som buktar ut genom tarmväggen som små påsar. Tarmfickorna kan bli inflammerade, ett tillstånd som kallas för divertikulit. Tarmfickorna sitter oftast i den nedre delen av tjocktarmen. Inflammerade tarmfickor kan ge smärta, illamående och feber.

Vad är Diverticulosis?

Ett sjukligt tillstånd kännetecknat av förekomst av ett antal kolondivertiklar i tjocktarmen. Många faktorer kan ligga bakom, inkl. åldrande av tarmen, motoriska störningar, inre tryckökning eller brist på kostfibrer.

Vad är bra att äta när man har divertikulit?

Om det är en mycket lindrig divertikulit kan man i samråd med sin läkare eller dietist prova med flytande kost under en kortare period och sedan trappa upp till mat med normal konsistens. Efter utläkning ska man fortsatt ha en kost rik på frukt och grönsaksfibrer, motionera och använda bulkmedel vid behov.

Kan tarmfickor gå tillbaka?

Oftast så går inflammerade tarmfickor över av sig själv men ibland krävs det en behandling med antibiotika. Tarmfickorna är till 90 procent lokaliserade i den sista delen av grovtarmen. När det fastnar avföringrester i fickorna kan detta leda till en inflammation.

Varför uppkommer divertikulit?

Divertikulit uppkommer bara hos en minoritet av personerna med divertiklar. Det finns en ärftlig komponent för uppkomst av divertikulit. Divertikelbildning anses bero på en tryckökning i tarmen som får tarmväggen att ge efter, ofta där ett blodkärl penetrerar.

Kan man dö av divertikulit?

På sjukhuset får man dropp och antibiotika. Vid mycket svåra inflammationer i tarmfickorna så kan det uppstå ett hål i grovtarmen. Detta kan leda till ett allvarligt sjukdomsförlopp med bukhinneinflammation. Då krävs en akut operation där man tar bort den sjuka delen av tarmen och anlägger en stomi.

Hur känns det när man har Tarmfickor?

Tarmfickor kan uppkomma om man har en fiberfattig kost och det resulterar i en hård avföring. Det visar sig som en utbuktning på tarmslemhinnan. Tarmslemhinnan sitter vanligtvis i den nedre delen av tjocktarmen.

Kan divertiklar försvinna?

– De flesta divertikuliter går över av sig själva, när man ger tarmen lugn och ro genom att äta mindre och dricka mycket vätska, säger Peter Thelin Schmidt. Men ibland förvärras inflammationen och kan leda till att det uppstår ett hål på tarmen så att tarminnehåll läcker ut i bukhålan.

Relaterade inlägg: