Är det gratis parkering på söndagar?

Innehållsförteckning

Är det gratis parkering på söndagar?

Är det gratis parkering på söndagar?

Grundregeln med 24 timmars parkering i följd gäller endast på helgfria vardagar utom dagar före söndag och helgdag.

Är det gratis parkering i Stockholm på söndagar?

Besöksparkering. Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 15 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00. Vardag före sön– och helgdag: 10 kronor per timme, mellan klockan 11.00 och 17.00. Övrig tid: Ingen avgift.

Relaterade inlägg: