Vilka molekyler är Vätebärare?

Innehållsförteckning

Vilka molekyler är Vätebärare?

Vilka molekyler är Vätebärare?

Inom biokemi är FAD (flavin-adenin-dinukleotid) en prostetisk grupp som i likhet med NAD+ fungerar som vätebärare i citronsyracykeln. FAD tar upp två väteatomer och bildar FADH2. Väteatomerna kan sedan avges för att bygga upp energibäraren ATP eller i processer där något ämne ska reduceras med väte.

Vad betyder NAD?

NAD (Nationella arkivdatabasen) är en databas över förteckningar till (beskrivningar av) arkiv och samlingar som finns på Riksarkivet och andra arkivinstitutioner1. I databasen hittar du i regel inte skannade originalhandlingar utan en hänvisning till var originalhandlingen finns.

Hur bildas Oxalättiksyra?

Roll i citronsyracykeln Reaktionen katalyseras av enzymet malatdehydrogenas. Oxalättiksyran förbrukas sedan genom att den reagerar med acetyl-koenzym A och bildar citronsyra.

Vilket eller vilka påståenden gäller för cellandning?

cellandning är cellens sätt att få energi. För att kunna växa, hålla kroppsvärmen och röra på sig skaffar man sig energi genom att äta mat och andas in syre. I maten finns energirika ämnen, till exempel kolhydrater, fetter och proteiner. Kroppen förbränner ämnena med syre i ett antal kemiska reaktioner.

Relaterade inlägg: