Hur blir man av med Ollonborre?

Innehållsförteckning

Hur blir man av med Ollonborre?

Hur blir man av med Ollonborre?

Bekämpningen med nematoder sker under augusti, precis efter att de kläckts. Ollonborrens larver som till skillnad från pingborrens och trädgårdsborrens är fleråriga, är svåre att bekämpa med nematoder. Ofta krävs upprepad behandling flera år i följd.

Hur blir man av med Trädgårdsborre?

Trädgårdsborre är en av de insekter som gör mest skada på nordiska golfbanor och fotbollsplaner. Larverna äter gräsets rötter som gör att gräset vissnar och dör. I Danmark och Sverige är det kemiska växtskyddsmedlet Merit Turf (imida- cloprid) registrerat och godkänt, för bekämpning av trädgårdsborrens larver.

Relaterade inlägg: