Hur får man bort myror på växter?

Innehållsförteckning

Hur får man bort myror på växter?

Hur får man bort myror på växter?

Kanel, peppar och kaffesump kan ofta hålla myrorna borta. Kokande vatten direkt i myrboet dödar omedelbart många av myrorna. Häll fin sand direkt i myrboet – och använd den i fogarna mellan plattorna. Då blir det svårt att bygga vidare i boet.

Kan myror förstöra växter?

Myrorna gör ingen skada på växterna direkt men i jorden kan de underminera så att växterna torkar ut. Myrorna kryper upp i träden för att komma åt de söta exkrementerna som bladlössen utsöndrar. Myror är svårbekämpade och trivs särskilt bra på torra jordar där de gärna kommer tillbaka.

Hur fungerar MYRR mot myror?

Myrr Extra utrotar myrboet snabbt och smidigt - Produkten fungerar genom att myrorna äter av sockerbetet och tar med sig det till boet, där yngel och drottning utfodras. Hela boet är därefter utrotat inom 7-14 dagar. Effektivt mot alla myrbon men högst effektivitet mot svartmyror.

Relaterade inlägg: