Vilka metoder finns det för habilitering?

Innehållsförteckning

Vilka metoder finns det för habilitering?

Vilka metoder finns det för habilitering?

Här är några vanliga exempel på vad du kan få göra när du kommer till habiliteringen:

  • Träna på att klara dagliga sysslor, som att klä på dig, tvätta dig och sköta om ditt boende.
  • Träna på att ta kontakt och umgås med andra människor.
  • Träna rörligheten och öva på att förflytta dig.

Varför får man habilitering?

Syftet är att ge barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för aktivt deltagande i samhället. Habilitering kan till exempel vara: Information och utbildning om din funktionsnedsättning. Kartläggning av dina behov.

Vad är habilitering 1177?

Habilitering betyder insatser till en person som har en medfödd funktionsnedsättning eller som tidigt i livet har fått en funktionsnedsättning. Rehabilitering är insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit genom till exempel en olycka eller sjukdom i vuxen ålder.

Vem ansvarar för att en Habiliteringsutredning görs?

Försäkringskassan ansvarar för att en rehabiliteringsutredning görs.

Vilken hjälp kan man få av habiliteringen?

Vi erbjuder stöd och behandling enskilt eller i grupp för att du ska kunna utveckla din förmåga. Det kan handla om att: klara dagliga sysslor, sköta din hälsa, ditt boende och din sysselsättning. utveckla och behålla din förmåga att förflytta dig.

Vad är Barnhabiliteringen?

Vi är till för dig som är 17 år eller yngre och har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi ger råd, stöd, behandling och träning. Tillsammans med dig och din familj kommer vi fram till vilka dina behov är och gör en planering.

Relaterade inlägg: