Vad är en kram bra för?

Innehållsförteckning

Vad är en kram bra för?

Vad är en kram bra för?

Bland annat får vi stora hälsofördelar av hormonet oxytocin som frisläpps vid en lång kram. Oxytocinet förstärker våra relationer och gör att vi får lättare att känna gemenskap, bilda par, känna omvårdnadskänslor och följa sociala normer.

Vad är bra med kramar?

Att kramas är ett enkelt sätt att reducera stress och främja din fysiska och psykiskta hälsa. När du kramas utsöndras hormonet oxytocin. Hormonet benämnas också som kram-, lycko-eller kärlekshormonet. Utifrån olika forskningar har man kommit fram till att man måste kramas i ca 30 sekunder för att utsöndra hormonet.

Relaterade inlägg: