Hur länge finns paracetamol kvar i kroppen?

Innehållsförteckning

Hur länge finns paracetamol kvar i kroppen?

Hur länge finns paracetamol kvar i kroppen?

Effekten av smärtlindring med Alvedon varar normalt 4-5 timmar.

Hur påverkar paracetamol levern?

Metaboliseras i levern. Bildning av reaktiva metaboliter som binds till glutation. Mer än 7,5 g till vuxen (>140 mg/kg, >120 mg/kg vid vikt >150 kg) innebär risk för leverskada. Potentiellt letal dos är >15 g, mindre för alkoholister och andra riskgrupper.

Är det farligt att ta en alvedon varje dag?

Vad som däremot är mindre känt är att en kontinuerlig dosering runt eller över fyra gram paracetamol per dag under längre tid, så kallad terapeutisk subakut »överdosering«, i kombination med andra riskfaktorer faktiskt kan vara lika eller ännu mer skadligt än en kraftig överdosering vid ett enstaka tillfälle.

Relaterade inlägg: